Proje Sonuçları içeriğine geri dön

Çıktılar

  • O1: Birleştirilmiş anket bulguları
  • O2: Gençlerin sivil gönüllülük hizmetlerinden doğan resmi yada örgün olmayan öğrenmeleri tanıma, doğrulama ve belgelendirme için EURAVON sistemi
  • O3: Gönüllü sivil hizmet yetkinlikleri izleme sistemi için Talimatlar Kılavuzu
  • O4: 8 Anahtar yeterlilik araç kitinin adaptasyonu ve iyileştirilmesi
  • O5: Kullanılabilirlik raporu
  • O6: Proje web sayfası & e-öğrenme platformu