↑ Terug naar Project Resultaten

Inhoudelijke resultaten

  • O1: Gedegen onderzoeksresultaten
  • O2: EURAVON systeem voor de erkenning, waardering en certificering van de ervaring die jongeren opdoen door niet-formeel en informeel leren tijdens vrijwilligerswerk
  • O3: Handleiding voor het gebruik van het systeem van monitoren van competenties in een vrijwilligersorganisatie
  • O4: Aanpassing en verbetering van de toolkit voor de acht kerncompetenties
  • O5: Rapport over de bruikbaarheid van de projectresultaten
  • O6: Project website en e-learning platform