↑ Επιστροφή σε Αποτελέσματα του Έργου

Πνευματικά παραδοτέα

  • Ο1: Ενοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας
  • Ο2: Σύστημα EURAVONγιατην αναγνώριση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της μη τυπικήςκαι της άτυπης μάθησηςπου απορρέουναπό εμπειρίατων νέων σε εθελοντική δημόσια προσφορά
  • O3: Οδηγός Χρήστη γιατοσύστημα προσδιορισμού επάρκειας σε δράσεις στον δημόσιο εθελοντισμό
  • O4: Προσαρμογή και Ανάδειξη του εργαλείου 8 βασικών δεξιοτήτων
  • Ο5: Έκθεσηευχρηστίας
  • Ο6: Ιστοσελίδα έργου και πλατφόρμα e-learning