↑ Връщане към Резултати на проекта

Интелектуални резултати

  • O1: Консолидирани резултати от изследователско проучване
  • O2: EURAVON система за признаване и сертифициране на неформалното и информалното учене, произлизащо от опита на младежите, осъществяващи доброволчески дейности .
  • O3: Наръчник с инструкции за употреба на системата за мониторинг на компетенциите
  • O4: Адаптиране и подобрявяне на Наръчник за 8 ключови компетенции
  • O5: Доклад за използваемост на продуктите на проекта
  • O6: Уебсайт на проекта и платформа за електронно обучение