Proje Ortakları

ybu_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İşletme Fakültesi) – Proje Koordinatörü (TR)

YBU Ankara’da 2010 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. İşletme Fakültesinin misyonu bilgiyi araştırmak ve yaygınlaştırmak, inovasyonu teşvik etmek ve toplumun ekonomik sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle Fakülte’de lisans ve lisansüstü programları, işletme güncel ihtiyaçlarına hitap eden ve araştırma projelerini geliştiren bir araştırma merkezi bulunmaktadır. Detaylı bilgi  için: http://ybusm.org/

İletişim: Abdulkadir Hiziroglu hiziroglu@ybusm.info

 

UbitedLogo

UBITED (Uluslarası Bilim, İnovasyon, Teknoloji ve Eğitimi Destekleme Derneği) – Proje Ortağı (TR)

Ubited Sakarya’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. UBITED’in eğitimin her seviyesinden üyeleri ile Sakarya ve İstanbul bölgesinde eğitim kursları, seminerleri, çalıştaylar ve söyleşiler düzenlemektedir. UBITED ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin destekleyici teknolojiler ve eğitimsel kaynaklar ile özel eğitim hedeflerini/amaçlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaktadır. UBITED entelektüel ve gelişimsel engelli kişilerin insan haklarını koruyan ve aktif ömürleri boyunca toplum içinde tam katılımlarını teşvik etmekte ve desteklemektedir. UBITED ulusal ve uluslararası düzeyde yaşlı neslin iletişim ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, deneyimlerin ve iyi uygulamaların alışverişi yoluyla; eğitsel teknolojik ve fiziksel çevrenin dönüşümlere ayak uydurabilmesini hedeflemektedir.Detaylı bilgi  için: www.ubited.org

İletişim: Kerem Tolga Saatcioglu tolga132@gmail.com

 

casgem

ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Araştırma Merkezi) – Proje Ortağı (TR)

ÇASGEM akademik ve teknolojik gelişmeler ışığında iş ve istihdam sorunlarını çözmek, iş güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, kalkınmayı desteklemek ve ulusal ve uluslar arası politikalar geliştirerek çalışma hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş, eğitim, araştırma, danışma ve yayın faaliyetleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Detaylı bilgi: www.casgem.gov.tr

İletişim Kişisi: Mehmet Altunbas stratejiedu@gmail.com

 

logomca BIG(3)

MARIE CURIE  DERNEĞİ MCA Proje Ortağı (BG)

Marie Curie Derneği – MCA, kar amacı gütmeyen bir STK’dır. Ana faaliyetleri farklı tip ve seviyede engelli insanlara yönelik öncelikle istihdam, mesleki yönlendirme, danışmanlık eğitim aktiviteleri yapmaktır. MCA hayatlarının üçüncü aşamasında bağımsız yaşama becerilerini geliştirmek amacıyla yaşlı insanlarla ilgili çalışmalar da yapmaktadır. MCA birçok ulusal ve uluslararası projeyi yönetmiş ve koordine etmiştir. Bu proje alanları arasında E-öğrenme, kariyer rehberliği, ön yeterlilik, istihdam, hukuk danışmanlığı, rehberlik, anahtar yetkinlikler eğitimi, ciddi eğitsel oyunların üretimi, engelliler için eğitim ve istihdam çalışmaları yer almaktadır. Detaylı bilgi için: www.marie-curie-bg.org

İletişim: Maria Goranova goranova@marie-curie-bg.org

 

logo interprojects

INTERPROJECTS – Proje Ortağı (BG)

Interprojects Bulgaristan Smolyan, Rodop dağlık bölgesinde yer alan bir KOBİ’dir. Şirket; kalite güvencesi, kalite yönetimi, standardizasyon  danışmanlığı ve kalite standartları ayrıca  Ulusal ve Avrupa Birliği projelerinde  iç ve dış değerlendirme konularında uzman ve geniş bir tecrübeye sahip bir ekibe sahiptir. Şirketin hedefi; mümkün olduğunca büyük kitlelere ve en iyi kalitede yardım ve destek sağlamaktır. Son yıllarda Interprojects gönüllülük kuruluşları için resmi ya da örgün olmayan eğitim aktivitelerinde yer almaktadır. Detaylı bilgi: www.interprojects.bg

İletişim: Vasilka Sabeva interprojectsbg@gmail.com

 

IKME_Logo_no_taglines-01

IKME (Sosyo Politik Araştırmalar Enstitüsü) – Proje Ortağı (CY)

IKME -Sosyo Politik Araştırmalar Enstitüsü; özgürlük, demokrasi yaygınlığı ve Avrupa değerlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak Kıbrıs’ta 2002 yılında kurulmuştur. IKME’nin geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği ana konular şunlardır: sosyal, politik ve ekonomik trendlerle ilgili sorun ve olayların araştırılması; sosyal, siyasi ve resmi kuruluşlarda yer alan personelle ve bağımsız gruplarla ilgili eğitim öğretim faaliyetleri; Kıbrıs’ta ve dünyada kamu ve sosyal ekonomi, çevre ve medeniyet lehine çalışan sosyal grupların geliştirilmesi, birleştirilmesi ve işlevsellik kazandırılması. Detaylı Bilgi: www.ikme.eu

İletişim: Orestis Tringides orestis@tringides.com

 

logo_Edos_kleur

EDOS Vakfı – Proje Ortağı (NL)

Edos Vakfı; yetişkin eğitimi, gençlik çalışmaları ve refah çalışmaları alanında profesyonelce veya gönüllü olarak yer alan yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek için eğitim kursları, atölye çalışmaları, projeler ve çeşitli eğitim faaliyetleri yapmaktadır. EDOS personeli gönüllülük çalışmalarında yaygın öğrenmenin tanınması ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde geniş bir deneyime sahiptir. Detaylı Bilgi:www.edosfoundation.com

İletişim: Guus Bremer guus@edosfoundation.com