Εταίροι

 

ybu_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yildirim Beyazit University (Business School) – συντονιστής έργου (TR) 

YBU είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Άγκυρα, Τουρκία, το οποίο ιδρύθηκε το 2010. Η αποστολή του Business School είναι η διερεύνηση και να διάδοση της γνώσης, η ενθάρρυνση της καινοτομίας, και η συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας. Έτσι, η Σχολή προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και έχει δημιουργήσει ένα ερευνητικό κέντρο που ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ybusm.org/

Στοιχεία επικοινωνίας: Abdulkadir Hiziroglu hiziroglu@ybusm.info

 

UbitedLogo

UBITED (International Science, Innovation, Technology and Educational Support Association) Εταίρος (TR)

Ο UBITED είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εγκατεστημένος στο Σαγγάριο, Τουρκία. Μέλη του UBITED είναι από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι  εκπαιδευτικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν, ημερίδες ελεύθερης εισόδου, ομαδικά σεμινάρια, συγκεντρώσεις συζητήσεων στο Σαγγάριο και την Κωνσταντινούπολη. Ο UBITED υποστηρίζει, επίσης, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες και εκπαιδευτικούς πόρους για την εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών στόχων. Ο UBITED προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία, και στηρίζει ενεργά την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα καθ “όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ο  UBITED στοχεύει στην προσαρμογή των ηλικιωμένων σε μετασχηματισμούς εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ubited.org

Επικοινωνία: Kerem Tolga Saatcioglu tolga132@gmail.com

 

casgem

CASGEM (Center for Labor and Social Security Training and Research) – Εταίρος (TR)

CASGEM είναι ένα Σώμα Ενταγμένο στο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Τουρκία. Ως πρωτοπόρος φορέας για την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών πολιτικών για την επίλυση των προβλημάτων σχετικά με την εργασία και την απασχόληση, υπό το πρίσμα των ακαδημαϊκών και τεχνολογικών εξελίξεων, το CASGEM παρέχει εκπαίδευση, διεξάγει ερευνητική δραστηριότητα και διαβούλευση για την παροχή ασφάλειας στους χώρους εργασίας και για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας και την ανάπτυξη αειφόρου εργασιακής ειρήνης στην Τουρκία.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.casgem.gov.tr

Επικοινωνία: Mehmet Altunbas stratejiedu@gmail.com

 

logomca BIG(3)

MARIE CURIE ASSOCIATION MCA Εταίρος (BG)

Η Marie Curie Association – MCA, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με κύριες δραστηριότητες που απευθύνονται σε άτομα με διαφορετικό τύπο και στάδιο αναπηρίας (άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ), κυρίως στους τομείς της απασχόλησης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διαβούλευση και την κατάρτιση. Η MCA συνεργάζεται επίσης με ηλικιωμένους, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη διαβίωση κατά το τρίτο στάδιο της ζωής τους. Η MCA έχει διευθύνει και συντονίσει πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της ODL και e-learning, επαγγελματικού προσανατολισμού, την προ διπλωματική κατάρτιση, την απασχόληση, συμβουλευτικής εργατικού δικαίου, καθοδήγηση, εκπαίδευση σε βασικές ικανότητες, την παραγωγή σημαντικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, δίκτυα εργοδότησης αναπήρων, εκπαίδευση και της απασχόληση κυρίως για ΑΜΕΑ σε πτυχιακό και διευθυντικό επίπεδο και ηλικιωμένων και όλα με έμφαση στις τεχνολογίες το διαδίκτυο, έντυπα υλικά, βίντεο, πολυμέσα, νοηματική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.marie-curie-bg.org

Επικοινωνία: Maria Goranova goranova@marie-curie-bg.org

 

logo interprojects

INTERPROJECTS Εταίρος (BG)

Η Interprojects είναι μια ΜΜΕ που εδρεύει στο Σμόλιαν, στην περιοχή ορεινή Ροδόπη της Βουλγαρίας. Η ομάδα της εταιρείας έχει εκτενή πείρα στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας, τη διαχείριση της ποιότητας, την παροχή συμβουλών σχετικά με την τυποποίηση και τα πρότυπα ποιότητας, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών. Ο στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει βοήθεια με όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει συνοπτικά προγράμματα άτυπης και μη τυπικής κατάρτισης για εθελοντικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες:www.interprojects.bg

Επικοινωνία: Vasilka Sabeva interprojectsbg@gmail.com

 

IKME_Logo_no_taglines-01

IKME (ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) –  Εταίρος  (CY)

Το IKME – Ίδρυμα Κοινωνικοοικονομικές Πολιτικών Μελετών- έχει καταχωρηθεί το 2002 στην Κύπρο ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση με στόχο να συμβάλει στην επικράτηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Οι βασικοί στόχοι που έχει θέσει το IKME να προωθεί είναι: Οργάνωση, υποστήριξη προώθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και τη μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών τάσεων, φαινόμενων και προβλημάτων. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφή αντικείμενα για προσωπικό που εμπλέκεται σε κοινωνικές, πολιτικές και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και άλλες ανεξάρτητες ομάδες. Δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη των πολιτικών και κοινωνικών ομάδων εργασίας προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στην Κύπρο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ikme.eu

Επικοινωνία: Ορέστης Τριγγίδης orestis@tringides.com

 

logo_Edos_kleur

EDOS Foundation Εταίρος (NL)

Το Ίδρυμα EDOS αναλαμβάνει μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια, έργα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή εθελοντικά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, την εργασία των νέων και την κοινωνική πρόνοια. Το βασικό προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης σε εθελοντική εργασία. Το Ίδρυμα EDOS είναι νέο και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι μικρή οργάνωση με ένα μεγάλο δίκτυο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες:www.edosfoundation.com

Στοιχεία επικοινωνίας: Guus Bremer guus@edosfoundation.com