Партньорство

ybu_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет „Yildirim Beyazit“ – Координатор на проекта (Турция)  

YBU е държавен университет, разположен в Анкара, Турция, който е създаден през 2010 г. Мисията на университета е да проучва и разпространява знания, насърчава иновациите, както и да допринесе за икономическото, социалното и културното развитие на обществото. Институцията предлага бакалавърски и магистърски програми и има създаден изследователски център, който да обслужва съвременните нужди на бизнеса и развива научно-изследователски проекти. За повече информация: http://ybusm.org/

Лице за контакт: Абдулкадир Хизироглу :  hiziroglu@ybusm.info

 

UbitedLogo

UBITED (Международна асоциация за научна, иновативна, технологична и образователна подкрепа) – Партньор (Турция)

UBITED е неправителствена организация, създадена в Сакария, Турция. Членовете на UBITED са от представители на всички нива на образование и обучение, а в рамките на своите дейности организацията предлага обучителни курсове, дни на отворените врати, групови семинари и други в Сакария и Истанбул. UBITED подкрепя също преподавателите и обучаемите в използването на помощни технологии и образователни ресурси. UBITED насърчава и защитава човешките права на хората с интелектуални увреждания и такива с проблеми в развитието и активно подкрепя пълното им включване и участие в общността. Дейностите на UBITED са насочени и към адаптирането на възрастните хора към трансформациите на образователната, технологичната и физическата среда чрез подобряване на техните комуникативни и социални умения, обмен на опит и ноу-хау, както и на добри практики в национален и международен мащаб. За повече информация: www.ubited.org

Лице за контакт: Толга Саатчиоглу: tolga132@gmail.com

 

casgem

CASGEM (Държавен изследователски център за обучение в трудови умения и социална сигурност) – Партньор (Турция)

CASGEM е орган, свързан с Министерството на труда и социалната сигурност в Турция. Като институция-пионер в разработването на национална и международна политика за решаване на проблемите на работата и заетостта чрез академични и технологични разработки, CASGEM осъществява дейности, свързани с обучения, изследвания и консултации с цел осигуряване на безопасни работни места и за подпомагане на националната икономика и развитие на устойчив пазар на труда в Турция. За повече информация: www.casgem.gov.tr

Лице за контакт: Мехмет Алтънбаш :  stratejiedu@gmail.com

 

logomca BIG(3)

АСОЦИАЦИЯ „МАРИЯ КЮРИ – МСА“ – Партньор (България)

Асоциация Мария Кюри – MCA, неправителствена организация – Основните дейности са насочени към хора с различен вид и степен на увреждания (ХУ), предимно в сферите на тяхната трудова заетост, професионално ориентиране, консултиране и обучение. Асоциацията работи също така и с лица в напреднала възраст с цел подобряване способността им за независимост по време на третия етап от живота им. Асоциацията е управлявала и координирала редица национални и международни проекти в областта на електронно обучение, професионално ориентиране, преквалификация, трудова заетост, консултации в сферата на трудовото право, менторинг, обучение по ключови компетенции, създаване на сериозни образователни игри, мрежи от работодатели на хора с увреждания, образование и трудова заетост предимно за ХУ на университетско и управленско ниво и всички дейности са свързани с информационните технологии и уеб ресурси, създадени са материали на хартиен носител, видео, мултимедия, жестомимичен език. За повече информация: www.marie-curie-bg.org

Лице за контакт: Мария Горанова :  goranova@marie-curie-bg.org

 

logo interprojects

ИНТЕРПРОДЖЕКТС – Партньор (България)

Интерпроджектс спада към категорията МСП (малки и средни предприятия) и е разположено в Смолян,  в България. Екипът на компанията има богат опит в областта на осигуряване на качеството, управление на качеството, консултантски услуги по стандартизация и стандарти за качество, както и вътрешно и външно оценяване, както по време на национални, така и по време на Европейски проекти и инициативи. Целта на компанията е да предостави помощ и съдействие на колкото е възможно повече хора и с най-добро качество. През последните години те са създали кратки информални и неформални обучения за доброволчески организации. За повече информация: www.interprojects.bg

Лице за контакт: Василка Събева interprojectsbg@gmail.com

 

IKME_Logo_no_taglines-01

IKME (IDRYMA KOINONIKOPOLITIKON MELETON) – Партньор (Кипър)

IKME (Институт за социални и политически изследвания) е регистриран през 2002г. в Кипър като неправителствена организация с цел да допринесе за разпространението на свободата, демокрацията и Европейските ценности. Основните цели на IKME са: организация, насърчаване подкрепата на дейностите, свързани с проучването и изследването на социалните, политическите и икономически тенденции, явления и проблеми; образование и обучение в съответните теми за лицата, участващи в социалните, политическите и професионалните организации, както и други независими групи; събиране, функциониране и развитие на политическите и социалните групи, които работят в полза на обществото и социалната икономика, околната среда и цивилизация в Кипър и в световен мащаб. За повече информация:  www.ikme.eu

Лице за контакт: Орестис Трингидис : orestis@tringides.com

 

logo_Edos_kleur

Фондация EDOS – Партньор (Холандия)

Фондация Edos инициира обучителни курсове, семинари, проекти и други образователни дейности за стимулиране и подпомагане на личностното и професионалното развитие на пълнолетни лица, които са професионално или доброволно работещи в сферата на образованието за възрастни, работата с младежи или в сферата на социалната работа. Екипът им има богат опит в национални и международни проекти, свързани с признаването на неформалното учене по време на работа на доброволни начала. Фондация EDOS е млада и в момента все още малка организация с голяма мрежа на национално и международно ниво. За повече информация:  www.edosfoundation.com

Лице за контакт: Джо Питърс:  jwa.peeters@gmail.com