Over Vrijwilligerswerk

 • Vrijwilligerswerk is een onuitputtelijke bron voor de wereldwijde aanpak van de economische, sociale, culturele, politieke en ecologische problemen.
 • Vrijwilligerswerk is een manier om iemands integratie te bevorderen en zo ook zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie.
 • Vrijwilligerswerk is een middel voor het verwerven van kennis, het oefenen met (nieuwe) vaardigheden en het uitbreiden van je sociale netwerk.
 • Vrijwilligerswerk is een aanvulling op het reguliere onderwijs en levert extra kwalificaties en werkervaring op. Dit geeft mogelijkheden om je curriculum vitae te verbeteren.
 • In vrijwilligerswerk draait het om fundamentele waarden als rechtvaardigheid, solidariteit, integratie en burgerschap.
 • Vrijwilligerswerk draagt dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en de economie, maar versterkt ook de onderlinge solidariteit en sociale cohesie. Het kan een bijdrage leveren aan algehele groei,zoals voorzien in de beleidsstrategie Europa 2020.
 • Jaarlijkse besteden wereldwijd bijna 1 miljard mensen een deel van hun tijd aan vrijwilligerswerk in een organisatie of rechtstreeks ten behoeve van andere mensen.
 • Ruim een op de vijf Europeanen (iets meer dan 20%) nemen deel aan vrijwillige en liefdadigheidsactiviteiten (dit betekent ongeveer 100 miljoen personen, volgens 2010 EC studie).
 • Een onderzoek door GHK (2010), op basis van een vijfpuntsschaal, schetst de omvang van vrijwilligerswerk onder de Europese lidstaten als volgt:
  • zeer hoogin Oostenrijk, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk met meer dan 40% van de volwassenen betrokken bij vrijwilligerswerk;
  • hoogin Denemarken, Finland, Duitsland en Luxemburg, waar 30% – 39% van de volwassenen vrijwilligerswerk verrichten;
  • gemiddeldin Estland, Frankrijk en Letland waarin 20% -29% van de volwassenen zijn betrokken bij de vrijwilligerswerk;
  • relatief laagin België, Cyprus, Tsjechië, Ierland, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Roemenië, Slovenië en Spanje, waar 10% – 19% van de volwassenen vrijwilligerswerk uitvoeren;
  • laagin Bulgarije, Griekenland, Italië en Litouwen, waarin minder dan 10% van de volwassenen betrokken zijn bij vrijwilligerswerk.

Uitdagingen voor vrijwilligerswerk

 • Een studie naar vrijwilligerswerk in de Europese Unie (2010) noemt het gebrek aan adequate opleiding voor vrijwilligers en het imago van het vrijwilligerswerk als de grootste uitdagingen voor vrijwilligerswerk.
 • Daarom is de grote uitdaging voor vrijwilligerswerk:

“Hoe kunnen we voldoende geaccrediteerde opleiding, begeleiding en supervisie aanbieden aan de vrijwilligers, zodat zij de benodigde competenties en instrumenten verkrijgen die zij nodig hebben om hun vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren. “

In de EU is er:

 • een gebrek aan een eenduidig kader: Turkije, Bulgarije, Cyprus en Nederland beschikken op dit moment niet over een wettelijk kader en duidelijke regels voor de (jeugdige) vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
 • een gebrek aan erkenning: vaardigheden die worden opgedaan door vrijwilligerswerk worden niet altijd voldoende erkend of gewaardeerd.
 • een gebrek aan ondersteunende instrumenten voor organisaties in de tertiaire sector.
 • onvoldoende informatie over best practises en voorbeelden van vrijwilligerswerk.

Johns Hopkins University ‘studie “Vrijwilligerswerk in de Europese Unie” (GHK 2010)

 • Verschil tussen vraag en aanbod: Vrijwilligers zijn beschikbaar voor kortlopende projecten, terwijl organisaties op zoek zijn naar mensen die zich voor langere termijn willen verbinden.