Over EURAVON

Doelen:

 • Het ontwikkelen en promoten van het EURAVON online systeem (door innovatie van tests gebaseerd op psycho-attitude, prestaties, emotionele intelligentie, waarneming etc.). Dit systeem erkent, beoordeelt en certificeert vaardigheden en competenties die jonge vrijwilligers hebben opgedaan door niet-formeel of informeel leren tijdens vrijwilligerswerk.
 • Het oplossen van het huidige gebrek aan methodes voor het erkennen van vaardigheden opgedaan door vrijwilligerswerk. Zo slaan we een brug tussen vrijwilligerswerk en onderwijs en creëren we een extra motivatie voor jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen (door een vastgesteld systeem van competenties).
 • Het ondersteunen van het verwerven van competenties door jonge vrijwilligers door de EURAVON toolkit in nieuwe contexten en in nieuwe landen aan te bieden.
 • Het proefdraaien met het EURAVON systeem met minstens 100 vrijwilligers en minimaal 30 organisaties in de tertiaire sector in Europa.
 • Het stimuleren van het vaststellen van een duidelijk wettelijk kader en duidelijke regels voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de lidstaten en niet-lidstaten (Turkije) van de EU.
 • Het bevorderen van de inzetbaarheid van vrijwilligers door de certificering op het niveau van een erkend diploma.
 • Het verkennen van de mogelijkheden voor versterking van de link tussen de tertiaire sector en de sectoren gezondheidszorg en welzijn in het licht van de vergrijzing van de samenleving.
 • Het bevorderen van de transnationale mobiliteit van vrijwilligers door middel van het opstarten van een netwerk tussen vrijwilligersorganisaties, universiteiten en andere instellingen. Dit is mogelijk bij een officiële en wederzijdse erkenning van hun verworven ervaringen, vaardigheden en competenties in de verschillende EU-landen.
 • Het versterken van de verspreiding en exploitatie van netwerken van stakeholders zodat we beleidsmakers en uitvoerenden op de hoogte kunnen brengen en houden van onze producten en de resultaten van het project. Zo is een duurzame samenwerking gegarandeerd, ook na afloop van het project.
 • Uitvoeren van seminars en workshops in elk partnerland voor het verzamelen en benutten van de deskundige inbreng van elke stakeholder gericht op een goede inhoud, kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze producten. Dit ter vergroting van de impact, exploitatie en duurzaamheid van het project.
 • Het bevorderen van sociale cohesie en sociale integratie door vrijwilligersactiviteiten, waardoor detolerantie van mensen ten aanzien van achtergestelde groepen zal toenemen en racisme zal afnemen.
 • Het verhogen van het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij zowel de private als de publieke sector een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van vrijwilligerswerk.
 • Ondersteuning van de prioriteiten van de resolutie van de Raad over een nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) – EU-strategie voor Jeugd en specifiek de beleidsaanbevelingen van de EU-rapport Jeugd.

Doelgroepen:

 • Jonge vrijwilligers (≥ 500 in Turkije; ≥ 100 in Bulgarije, Cyprus en Nederland)
 • Non-profitorganisaties
 • Universiteiten
 • Organisaties voor vrijwilligerswerk