»

Eyl 20

EURAVON sitesine hoşgeldiniz!

  • EEURAVON (Gönüllü Sivil Hizmetinden Kaynaklanan resmi ya da örgün olmayan Gençlik Öğrenmelerinin Tanınması ve Doğrulanması İçin Avrupa Sistemi) projesi 4 farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda) 7 ortak kuruluş tarafından gerçekleştirilecek, Erasmus + programı altında (KA2- Gençlik İçin Stratejik Ortaklık ) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir.
  • EURAVON; gönüllü hizmet deneyimleri sırasında resmi ya da örgün olmayan öğrenme yoluyla edinilen çapraz yetkinliklerin izlenmesi, tanınması ve sertifikasyonu ve bu sektöre AB hareketliliğini transfer etmeyi sağlayan sistematik bir araç oluşturmayı amaçlamaktadı