»

сеп 20

Добре дошли в EURAVON!

EURAVON (Европейска система за признаване и валидиране на неформалното и информалното учене на младежи в следствие на доброволчески дейности) е проект, финансиран от Европейската Комисия, по програма Еразъм + (Kлючова Дейност 2- Стратегически партньорства в сферата на младежта), който ще бъде осъществен от 7 организации от 4 различни държави, както следва Турция, България, Кипър и Холандия.

EURAVON има за цел да създаде инструмент за оценяване, признаване и сертифициране на ключови компетенции, придобити чрез неформално и информално учене по време на придобиване на опит от доброволчески дейности, което също така дава възможност за осъществяване на дейности по мобилност в този сектор на Европейско ниво.