αρχική σελίδα

EURAVON Final Conference

Final Conference of Euravon Project which is coordinate by Ankara Yıldırım Beyazıt University and co-funded by European Union Erasmus + Programme realized on 9 November 2016 in Ankara, Çukurambar Holiday Inn Hotel . In the opening speech, Prof. Dr . Metin Doğan, the rector of Ankara Yıldırım Beyazıt University express the appreciation and convey his thanks to coordination team and the project partners. Then, as a general overview of EURAVON, the project coordinator Dr. Abdülkadir Hızıroğlu mentioned about the outcomes of the project which is conducted by Ankara Yıldırım Beyazıt University with the partnership of ÇASGEM and UBITED from Turkey, Inter Projects and Marie Curie Association from Bulgaria , IKME from Cyprus , Edos Foundation from Netherlands . Also , Dr . Hızıroğlu declared that , Euravon Project aims to create a systematic tool for monitoring, recognition and certification of key transversal competencies acquired via non-formal and informal learning during voluntary service experiences, which also enables the transfer of EU mobility in that sector and gave some advices to young volunteers. Later on, the project partners make presentations about volunteerism current situation at their country. And the final conference finished by the interactive panels with young volunteers from various universities & schools. At the end of the conference , participants from Turkey , Bulgaria , Cyprus , Romania and Poland reflect their pleasure about EURAVON system which is available at euravon.ybu.edu.tr and express their thanks to all project team.

EURAVON Final Conference Contents

EURAVON Final Conference Videos

Καλώς ήλθατε στο EURAVON!

  • Το EURAVON (Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης Νέων που απορρέουν από Εθελοντική Δημόσια προσφορά) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + (KA2- Στρατηγικές Εταιρικής Σχέσης για τη νεολαία), το οποίο θα ολοκληρωθεί με 7 εταίρους από 4 διαφορετικές χώρες, δηλαδή την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την  Ολλανδία.
  • Το EURAVON έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα συστηματικό εργαλείο για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την πιστοποίηση των βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης κατά τη διάρκεια εμπειριών σε εθελοντική υπηρεσία, οι οποίες προωθούν επίσης τη μεταφορά της κινητικότητας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

EURAVON Closing Conference Program are presented below. Don’t forget to fill out the application form for participation from REGISTER NOW section.

 

9 November 2016 – Wendesday / 09.00 – 15.00

Holiday Inn Cukurambar ( İsçi Blokları Mah. 1484 Sk., No. 3 Çankaya, Ankara )

euravon_closing_eng

EURAVON Questionnaire date is expired

EURAVON Questionnaires will not be available anymore. Thanks for your support and understanding.

Περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο EURAVON!

Το EURAVON (Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης Νέων που απορρέουν από Εθελοντική Δημόσια προσφορά) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + (KA2- Στρατηγικές Εταιρικής Σχέσης για τη νεολαία), το οποίο θα ολοκληρωθεί με 7 εταίρους από 4 διαφορετικές …

Περισσότερα